جدول شماره ١۶ مدرسه تلویزیونی ایران
جدول شماره ١۶ مدرسه تلویزیونی ایران اعلام شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سیما؛ جدول شماره ١۶ مدرسه تلویزیونی ایران در روز دوشنبه ٣١ شهریور برای شبکه های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.   شبکه ‌آموزش: فنی و حرفه ای و کاردانش : ساعت٨ تا ٨:٣٠ دانش فنی پودمان دوم - پایه ١٠رشته ماشین ابزار ساعت٨:٣٠ تا٩ شهروند الکترونیک پایه١١ رشته شبکه و نرم افزار شاخه کاردانش ساعت ٩ تا ٩:٣٠ نازک دوزی دامن پایه١٠ رشته خیاطی شاخه کاردانش ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵ عربی ١ پایه١٠ مشترک عمومی ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۵٠ تاریخ هنر ایران و جهان پایه ١٠ رشته گرفیک و شاخه هنر ۶پایه ابتدایی: ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ علوم تجربی و تفکر پایه اولساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵ بازی و ریاضی پایه دوم ساعت١١:٣۵ تا١٢ بازی و ریاضی سوم پایه سوم ساعت١٢ تا١٢:٢۵فارسی و نگارش پایه چهارم ساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠ بازی و ریاضی پایه پنجم ساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵ بازی و ریاضی پایه ششم   متوسطه اول: ساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠ مطالعات اجتماعی پایه هفتم ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ مطالعات پایه هشتم ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره آموزش مجازی متوسطه : ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :انجام پروژه عملی با پاورپوینت -۵   متوسطه دوم : ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ عربی زبان قرآن ٢ پایه١١- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ عربی زبان قرآن٣ پایه١٢ دوازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ عربی زبان قرآن١ پایه دهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک ساعت ٢٠تا٢:٢۵ ریاضی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک ساعت٢٠:٢۵ تا٢:۵٠ ریاضی ٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی   شبکه چهارساعت۷:۳۰درس علوم وفنون ادبی ۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی.ساعت۸ درس جغرافیا۳پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی .ساعت۸:۳۰درس منطق پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی.ساعت۱۰:۱۵درس فارسی۳ پایه ۱۲ تمامی رشته ها. ساعت۱۰:۴۵درس انسان و محیط زیست پایه۱۱ مشترک تمام رشته ها.ساعت۱۱:۱۵درس فارسی ۳پایه۱۲مشترک تمامی رشته ها.ساعت۱۱:۴۵درس سلامت وبهداشت پایه۱۲ مشترک تمام رشته ها.ساعت۱۲:۱۵درس جغرافیای۲ پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی.ساعت۱۲:۴۵درس فیزیک ۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.ساعت۱۳:۱۵درس مدیریت خانواده وسبک زندگی پایه۱۲مشترک همه رشته ها.شبکه قران ومعارف اسلامیساعت۱۵درس دین وزندگی۱ پایه۱۰رشته ریاضی و تجربی.ساعت۱۵:۳۰درس تاریخ اسلام۱و۲پایه۱۱رشته علوم و معارف قرآنیساعت۱۶درس تحلیل فرهنگی پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی.ساعت۱۶:۳۰درس آموزش قرآن پایه هشتم انتهای پیام/ن
2016 - iribtv.ir - Contact us : prsima@irib.ir

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد