جدول شماره ۴۲ مدرسه تلویزیونی ایران
جدول شماره ۴۲ مدرسه تلویزیونی ایران اعلام شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سیما، جدول شماره ۴۲ مدرسه تلویزیونی ایران در روز شنبه ۲۶مهر برای شبکه آموزش اعلام شد.   شبکه آموزش: متوسطه اول: ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰زبان انگلیسی -حروف الفبا پایه هفتم ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ زبان انگلیسی - مکالمه و لغات درس دو پایه هشتم ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶زبان انگلیسی - تمرین درس ۱و ۲ پایه نهم دوره آموزش مجازی متوسطه : ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ : آموزش مجازی- سناریوی درس   متوسطه دوم : ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ زیست شناسی ۳ - پایه ۱۲ - رشته علوم تجربی ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زیست شناسی ۲ - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ کارگاه کار آفرینی و تولید - پایه ۱۱- مشترک همه رشته ها انتهای پیام/ن
2016 - iribtv.ir - Contact us : prsima@irib.ir

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد