جدول شماره ۴۳ مدرسه تلویزیونی ایران
جدول شماره ۴۳ مدرسه تلویزیونی ایران اعلام شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سیما؛ جدول شماره ۴۳ مدرسه تلویزیونی ایران در روز یکشنبه ۲۷مهر برای شبکه های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد. شبکه ‌آموزش: ساعت ۷:۴۵تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنیفنی و حرفه ای و کاردانش :ساعت٨  تا ٨:٣٠ طراحی ۱ (جلسه سوم )  - رشته گرافیک نقاشی - پایه ۱۰- شاخه کاردانش و فنی حرفه ای ساعت٨:٣٠ تا٩ آموزش نرم افزار  اتوکد(جلسه ۵)- تمامی پایه های مشترک رشته های معماری و فنی و حرفه ایساعت ۹تا۹:۳۰ نازک دوزی برش اولیه دامن اولیه    رشته خیاطی  -پایه ۱۰ - شاخه  فنی وحرفه ای  و کار و دانش ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵روانشناسی ورزش  - پایه ۱۲ - رشته  تربیت بدنی   -شاخه فنی وحرفه ایساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ ماشین ابزار   - پایه۱۲ - شاخه فنی و حرفه ای وکار دانش ۶پایه ابتدایی:ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠بازی و ریاضی   پایه اولساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰فارسی و نگارش    پایه  دوم ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰فارسی و نگارش    پایه سومساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰علوم تجربی و تفکر  پایه چهارمساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰مطالعات و مهارت های اجتماعی   پایه پنجم  ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰فارسی و نگارش  پایه ششمساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان   پیش دبستانی متوسطه اول:ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ریاضی- جمع و تفریق  عدد های صحیح           پایه هفتمساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ ریاضی- چهار ضلعی ها و تقارن (فصل سوم )    پایه هشتم  ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ریاضی -  عدد های گویا (فصل۲)     پایه نهم  دوره آموزش مجازی متوسطه :ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ آموزش مجازی- مدیریت کلاس درس  متوسطه دوم  :ساعت ١۶:٣٠ تا١٧  زیست  ۱ -  پایه ۱۰-رشته علوم تجربی  ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی ۳ - پایه ۱۲- علوم تجربی  و ریاضی فیزیک ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ شیمی ۱   -  پایه ۱۰- علوم تجربی  و ریاضی فیزیک  ساعت ٢٠تا٢٠:٢۵ فیزیک ۲/ فصل اول (الکتریسته ساکن )   - پایه۱۱ -رشته علوم تجربی ساعت٢٠:٢۵ تا٢:۵٠ ریاضی ۲ / درس معادلات گویا و گنگ   - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک شبکه چهار سیماساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.ساعت۸ درس دین وزندگی۲پایه۱۱  رشته ادبیات وعلوم انسانی.ساعت۸:۳۰درس دین وزندگی۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی .ساعت۱۰:۱۵درس فلسفه۲ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۱پایه۱۰ مشترک تمامی رشته ها.ساعت۱۱:۴۵درس روانشناسی پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۱ پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.ساعت۱۲:۴۵درس آمارواحتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک. شبکه قران و معارف سیماساعت۱۱درس آموزش قرآن سوم دبستانساعت۱۱:۳۰درس هدیه های آسمانی پایه دومساعت۱۵درس اخلاق اسلامی۳ پایه۱۲رشته علوم ومعارف اسلامی.ساعت۱۵:۳۰درس اخلاق اسلامی ۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف اسلامی.ساعت۱۶درس اخلاق اسلامی۱پایه ۱۰رشته علوم ومعارف .ساعت۱۶:۳۰درس پیامهای آسمان ۷ متوسطه دوره اول. انتهای پیام/ن
2016 - iribtv.ir - Contact us : prsima@irib.ir

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد