مدرسه تلویزیونی ایران جدول شماره ۱۳۳
 مدرسه تلویزیونی ایران جدول شماره ۱۳۳ روز شنبه ۲۷ دی شبکه های آموزش ، قرآن و معارف سیما اعلام شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سیما ، مدرسه تلویزیونی ایران جدول شماره ۱۳۳ روز شنبه ۲۷ دی شبکه های آموزش ، قرآن و معارف سیما اعلام شد.   شبکه ‌آموزش : آموزش درس تربیت‌ بدنی ساعت ۷:۴۵ تا ۸   فنی و حرفه ای و کاردانش : ساعت ٨ تا ٨:٣٠ عناصر و جزییات- رشته نقشه کشی معماری- پایه ۱۱ - شاخه فنی و حرفه ای ساعت ٨:٣٠ تا ٩ شناخت مواد و مصالح- رشته نقشه کشی معماری- پایه ۱۰ - شاخه فنی و حرفه ای ساعت ۹ تا ۹:۳۰ نارک دوزی - رشته خیاطی - پایه ۱۰- شاخه کاردانش ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ الگو سازی لباس بچگانه - طراحی و دوخت- پایه ۱۱- شاخه فنی و حرفه ای ساعت ۲۱:۱۵ تا ۲۱:۵۰ ایده پردازی لباس اقوام - رشته طراحی و دوخت - پایه ۱۲- شاخه فنی و حرفه ای   پایه ابتدایی : ساعت ۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ فارسی و نگارش پایه اول ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ بازی و ریاضی پایه دوم ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰۰ عوم تجربی و تفکر پایه سوم ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۲:۳۰ بازی و ریاضی پایه چهارم ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۳:۰۰ فارسی و نگارش پایه پنجم ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۳:۳۰ علوم تجربی و تفکر پایه ششم ساعت ۱۳:۳۰ تا۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی   متوسطه اول : ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰ نگارش - درس چهارم (کوچک کردن موضوع ) پایه هفتم ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۵:۳۰ نگارش - درس چهارم ( گوش بدهیم و بنویسیم ) پایه هشتم ساعت ١۵:٣٠ تا ۱۶:۰۰ نگارش - درس چهارم( فضا و رنگ نوشته ) پایه نهم   دوره آموزش مجازی متوسطه : ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ آموزش معلمان - سنجش تشخیص برای برنامه آموزشی و اصلاح یادگیری   متوسطه دوم : ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧:۰۰ زیست شناسی ۲ - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زیست شناسی ۲ - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۰۰ کارگاه کار آفرینی و تولید - پایه ۱۱ - مشترک تمامی رشته ها ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۰:۵۰ ریاضی سه- پایه ۱۲- رشته علوم تجربی ساعت ۲۰:۲۵ تا ۲۰:۵۰  ریاضی دو - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی   شبکه ۴ : ساعت ۷:۳۰ درس زبان خارجی ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی ساعت ۸ درس ریاضی آمار ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم و معارف اسلامی ساعت ۸:۳۰ درس عربی زبان قرآن ۲ پایه ۱۱ ادبیات و علوم انسانی ساعت ۱۰:۱۵ درس عربی زبان قرآن ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی ساعت ۱۰:۴۵ درس عربی زبان قرآن ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی ساعت ۱۱:۱۵ درس زبان خارجی ۱ پایه ۱۰ مشترک تمام رشته ها ساعت ۱۱:۴۵ درس حسابان ۱ پایه ۱۱ رشته ریاضی و فیزیک ساعت ۱۲:۱۵ درس حسابان ۱ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک ساعت ۱۲:۴۵ درس فیزیک ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک ساعت ۱۳:۱۵ درس فیزیک ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک     شبکه قرآن و معارف سیما : ساعت ۸:۰۰ علوم و معارف قرآنی ۳ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری ساعت ۸:۳۰ احکام ۳رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری ساعت ۱۱ درس انس با قرآن کودکان پیش دبستانی ساعت۱۱:۳۰ درس آموزش قرآن اول دبستان ساعت ۱۵ دین و زندگی ۳ پایه دوازدهم رشته های علوم تجربی و ریاضی فیزیک ساعت۱۵:۳۰ آموزش قرآن پایه هفتم مقطع اول متوسطه    انتهای پیام /ج
2016 - iribtv.ir - Contact us : prsima@irib.ir

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد