جدول شماره ۵۲ مدرسه تلویزیونی ایران
جدول پخش برنامه های آموزشی مدرسه تلویزیونی ایران روز شنبه ۶ آذر اعلام شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سیما جدول شماره ۵۲ مدرسه تلویزیونی ایران در روز شنبه ۶ آذر ماه برای شبکه های آموزش، قرآن و امید اعلام شد. شبکه ‌آموزش: فنی و حرفه ای و کاردانش : ساعت٨ تا ٨:٣٠ رشته گرافیک - پایه ۱۲ - شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش ساعت٨:٣٠ تا٩رشته مکانیک خودرو - پایه ۱۱- شاخه فنی و حرفه ای ۶پایه ابتدایی: ساعت۱۴:۰۰ تا ١۴:۲۵فارسی و نگارش پایه اول ساعت ١۴:۲۵ تا۱۴:۵۰بازی و ریاضی پایه دوم ساعت ۱۴:۵۰تا ۱۵:۱۵فارسی و نگارش پایه سوم ساعت۱۵:۱۵تا۱۵:۴۰بازی و ریاضی پایه چهارم ساعت ۱۵:۴۰تا۱۶:۰۰فارسی و نگارش پایه پنجم   متوسطه اول: ساعت ۱۶:۰۰تا ۱۶:۲۵ادبیات فارسی پایه هفتم ساعت۱۶:۲۵تا۱۶:۵۰ادبیات فارسی پایه هشتم ساعت ١۶:۵۰تا ١۷:۱۰ادبیات فارسی پایه نهم ساعت۱۷:۱۰تا ۱۷:۳۰تفکر و سبک زندگی پایه هفتم   متوسطه دوم : ساعت ١۷:۳۰تا۱۷:۵۰شیمی دو - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی ساعت۱۷:۵۰تا ۱۸:۱۰ریاضی دو - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی ساعت ۱۸:۱۰تا ۱۸:۳۵شیمی دو - پایه ۱۱- علوم تجربی ساعت ۱۸:۳۵تا ۱۹:۰۰ریاضی دو - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی   شبکه قران:ساعت۸ علوم و معارف قرآنی ۳رشته علوم ومعارف اسلامیساعت۸:۳۰درس احکام ۳رشته علوم ومعارف اسلامی.ساعت۱۱انس با قرآن کودکان پیش دبستان ساعت۱۱:۲۰درس آموزش قرآن پایه اول دبستانساعت ۱۵درس دین و زندگی ۳رشته های علوم تجربی و ریاضی فیزیک ساعت۱۵:۳۰آموزش قرآنپایه هفتم   شبکه امید: دروس عمومی رشته ریاضی و تجربی و انسانی ساعت ۱۰:۳۰عربی ،زبان و قران(۲)پایه: یازدهم علوم تحربی و ریاضی فیزیک ساعت ۱۱:۰۰امادگی دفاعی پایه:دهم مشترک همه رشته ها دروس فنی حرفه ایساعت ۱۲:۰۰طراحی طلا و جواهر با رایانه پایه:یازدهم طراحی طلا و جواهرساعت ۱۲:۳۰شیمی پایه: دهم و یازدهم  مشترک همه رشته ها برنامه‌حل تمرین ساعت ۱۳:۰۰ریاضی ۳ تجربیساعت ۱۳:۳۰زیست ۳ انتهای پیام/ن
2016 - iribtv.ir - Contact us : prsima@irib.ir

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد