جدول شماره ۵۶ مدرسه تلویزیونی ایران
جدول پخش برنامه های آموزشی مدرسه تلویزیونی ایران روز چهارشنبه ۱۰ آذر اعلام شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سیما؛ جدول شماره ۵۶ مدرسه تلویزیونی ایران در روز چهارشنبه ۱۰ آذر برای شبکه های آموزش، قرآن و امید اعلام شد. شبکه ‌آموزش:فنی و حرفه ای و کاردانش :ساعت٨:۰۰تا ۸:۳۰آموزش نرم افزار  - مشترک - شاخه فنی و حرفه ای  ساعت٨:٣٠ تا٩چرم دوزی   - مشترک  - شاخه فنی و حرفه ای   ۶پایه ابتدایی:ساعت۱۴:۰۰ تا ۱۴:۲۵بازی و ریاضی پایه اول ساعت۱۴:۲۵ تا ۱۴:۵۰فارسی و نگارش پایه دوم ساعت۱۴:۵۰ تا ۱۵:۱۵بازی و ریاضی  پایه سوم ساعت ۱۵:۱۵ تا ۱۵:۴۰فارسی و نگارش  پایه ششمساعت ۱۵:۴۰ تا ۱۶:۰۰بازی و ریاضی پایه پنجم متوسطه اول:ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۶:۲۵ریاضی پایه هفتم ساعت۱۶:۲۵تا۱۶:۵۰ریاضی پایه هشتم ساعت ١۶:۵۰تا ۱۷:۱۰ریاضی پایه نهم ساعت ۱۷:۱۰تا ۱۷:۳۰عربی پایه نهممتوسطه دوم  :ساعت ١۷:۳۰تا۱۷:۵۰ زیست شناسی  یک  - پایه ۱۰-  رشته علوم تجربیساعت۱۷:۵۰ تا ١۸:۱۰فیزیک  یک  - پایه ۱۰- رشته علوم تجربیساعت ۱۸:۱۰ تا ۱۸:۳۵ فیزیک سه  - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی ساعت ۱۸:۳۵ تا ۱۹:۰۰فیزیک سه  -  پایه ۱۲- رشته علوم تجربی شبکه قران:ساعت۸ علوم و معارف قرآنی ۱ رشته علوم ومعارف اسلامیساعت۸:۳۰درس احکام ۱رشته علوم ومعارف اسلامی.ساعت۱۱درس هدیه های آسمان پایه پنجم دبستانساعت۱۱:۲۰درس آموزش قرآن  پایه پنجم دبستانساعت ۱۵آموزش قرآن پایه نهم متوسطه اول ساعت۱۵:۳۰دین و زندگی ۱ پایه دهم متوسطه دوم شبکه امید:دروس عمومی رشته ریاضی و تجربی و انسانیساعت ۱۰:۳۰عربی ،زبان و قران(3)پایه:دوازدهم علوم تجربی و ریاضی فیزیکساعت ۱۱:۰۰تفکر‌و سواد رسانه پایه:دهم مشترک همه رشته هادروس فنی حرفه ایساعت ۱۲:۰۰حسابداری وجوه نقد پایه:دهم حسابداریساعت ۱۲:۳۰صنایع چوب پایه: یازدهم دوازدهم صنایع چوب،معماری ساختمان،طراحی صنعتیبرنامه حل تمرینساعت ۱۳:۰۰ریاضی ۱ساعت ۱۳:۳۰شیمی ۳ انتهای پیام/ن
2016 - iribtv.ir - Contact us : prsima@irib.ir

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد