امروز جمعه  28 شهريور 1399
تعداد بازدید : 102 - تاریخ خبر : 1399/05/14 - 12:14
حجت الاسلام بهمنی در مصیر بیان کرد:
شهید صدر به دنبال تولید دانش و روش تولید دانش است

بیست و چهارمین قسمت از فصل جدید از برنامه‌ی تلویزیونی «مصیر» کاری از گروه اجتماعی شبکه چهار سیما، یک‌شنبه 12 مرداد ماه با موضوع «نظریه پردازی قرآن بیان از دیدگاه شهید سید محمدباقر صدر» با اجرای محمدمهدی ابراهیمی نصر روی آنتن رفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سیما؛ مهمانان این قسمت از برنامه، دکتر سید هدایت جلیلی، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و حجت الاسلام سعید بهمنی، قرآن‌پژوه و رئیس دفتر جامعه و دفتر نظارت و ارزیابی جامعه مدرسین بودند.
حجت الاسلام بهمنی در خصوص جایگاه شهید صدر در اندیشه اسلامی شرح داد: «در آثار شهید صدر میبینیم که علوم زمان خود را می داند و  تحلیل میکند. شهید صدر به دنبال تولید دانش و روش تولید دانش است. کمتر کسی هست که به این دو به موازات هم پرداخته باشد.»
دکتر جلیلی در خصوص امتیازات شهید صدر توضیح داد: «شهید صدر ذوابعاد است. در همه حوزه ها نواندیش و نوآور است. در مرزهای دانش حرکت کرده است و نه در درون محدوده های دانش. شهید صدر در تفسیر هم نوآوری داشته است؛ هم در روش تفسیر و هم فرآورده و محتوای تفسیر. کوشش های ایشان در مقام تاسیس بوده و نسبت به موضوعات رویکرد و رهیافت جدید دشته اند. شهید صدر ضمن تکیه بر سنت، فراتر از آن هم قدم بر می دارد.»
حجت الاسلام بهمنی درباره ی نوآوری های شهید صدر در مطالعات قرآنی بیان کرد: «در نوآوری های شهید صدر به طور خاص از نظریه استخلاف میشود نام برد. نظریه استخلاف در برابر امانیسم صورتبندی میشود. انسان سه ارتباط دارد؛ با خودش، دیگران و طبیعت. شهید صدر در استخلاف چهار بعد ارتباطی مشخص میکند. مستخلفی وجود دارد؛ یعنی خداوند بشر را برای خلافت در زمین برگزیده و سه ارتباط دیگر که با اومانیسم یکسان است. بعد ارتباطی با خداوند تعیین کننده ی سه ارتباط دیگر است. نوآوری دیگر نظریه استیمان است یعنی خداوند، خلافت و توانایی ارتباط را به انسان امانت داده است. این دو نظریه ما را از اومانیسم و تبعاتش جدا میکند و نقطه ی متمایز ما از سایر اندیشه هاست.»
دکتر جلیلی ادامه داد: «به نظر من نوآوری مهم ایشان در تفسیر، که سایر نوآوری ها به نوعی فرزند آن هستند، بحث روش ایشان است که به نام تفسیر موضوعی میشناسیم. روش ایشان حتی در فرقه ها و کشورهای مختلف مورد استقبال قرار گرفت. قبل ایشان کسانی بوده اند که نگاه موضوعی داشته باشند اما در مقام نظریه پردازی و تاسیس روش نبوده است. روش تفسیر موضوعی با نام شهید صدر عجین شده است.»
دکتر جلیلی در خصوص تفاوت روش تفسیر موضوعی شهید صدر و سایر تفسیرهای موضوعی شرح داد: «روایت ها از تفسیر موضوعی متفاوت است. دو دسته وجود دارد؛ روایت تنگ و روایت فراخ. روایت تفسیر موضوعی شهید صدر، روایت تنگ است. یعنی تخصصی تر و فنی تر است. روایت  شهید صدر نخبه گرا، نوگرا، نوآور، فنی و نیازمند روش و مبانی و سازوکار است. روایت های فراخ چنین الزاماتی ندارد. یک طیف وجود دارد که یک سر آن شهید صدر است و یک سر دیگر دیدگاه کسانی مثل استاد محمدکاظم شاکر تفسیر موضوعی را در سطح یک سبک میدانند. میگویند تفسیر موضوعی به اقتضا مخاطب و علائق مفسر است. یک روش تفسیر داریم و یک روش تدوین تفسیر داریم. اگر تفسیر موضوعی را سبک بدانیم، آن را روش تدوین میدانیم. ولی در آثار شهید صدر به عنوان مبدع روش تفسیری، شاخصه ها و ویژگی های تفسیر موضوعی در سطح روش و مبانی و سازوکار است. درمیانه این طیف هم نظریات دیگری وجود دارد. تفسیر موضوعی از سنت تفسیری ما گسسته نیست و ادامه آن است. ماقبل تفسیر موضوعی و تفسیر موضوعی، برهه ای وجود دارد که تفسیر موضوعی در حال شکل گیری است مثل تفسیر المیزان که ترتیبی است اما درون خود شامل تفسیر موضوعی هم میشود.»

حجت الاسلام بهمنی درباره ی فرآیند نظریه پردازی در اندیشه شهید صدر شرح داد: «از بررسی سخنان و آثار شهید صدر به نه فرآیند رسیده ایم. شهید صدر از مسئله شناسی آغاز می کند. مرحله دوم پیشینی شناسی است که هم پیشینه مسئله و هم پیشینه آورده های بشر مهم است. مرحله سوم هدف گذاری نظریه و رسالت هاست. مرحله چهارم طرح سوال و مرحله بعد فرضیه سازی است و بعد استنطاق آغاز می شود یعنی به سراغ داده های قرآن می رود تا مدلول های تفسیری را درباره ی مسئله ای که می خواهد حل کند پیدا کند. گزاره ها ممکن است با پیشینه هماهنگ باشند یا نباشند، در این مرحله باید بررسی شود که در کدام قسمت متفاوت است. مرحله بعد صورت بندی نظریه آغاز میشود و به ترکیب مدلول های تفسیری میپردازد. مرحله آخر هم تدوین و ارائه تفسیر است. کسی که میخواهد براساس معرفت قرآن دانش را شکل دهد سراغ قرآن می رود شهید صدر این مراجعه به قرآن را در تفسیر موضوعی روش سازی میکند. سوال شهید صدر مسائل بشری است و نه مسائل خرد. شهید صدر میگوید میخواهم حقائق الکبری را تبیین کنم. کتاب نظریه سنت های تاریخی که نمونه ی عملی روش ایشان است و 120 سوال طرح میکند ولی سوالات نظریه نیستند.»
دکتر جلیلی ادامه داد: «روایتی که شهید صدر دارد، از سایر روایت ها فاصله دارد. تفسیر موضوعی شهید صدر دو رکن معرفتی دارد. رکن درونی که قرآن است و رکن بیرونی که معارف بشری است. اساس دیدگاه ایشان این است که بین این دو رکن گفت و گو ایجاد کند. تفسیری که در آن رکن بیرونی کمرنگ باشد از محتوا تهی میشود. از نظر شهید صدر باید از زیست جهان خود آغاز کنیم و به متن حرکت کنیم. سایر تفسیرها از متن شروع می شود و در متن سیر می کنند یا نهایتا به زیست جهان میرسند. زیست جهان معیشت فردی و جمعی ما و دانش ها و معارفی است که داریم. مسئله هایی که شهید صدر مطرح میکند برخاسته از زیست جهان است. ما باید در زیست جهان غور کنیم و تسلط بیابیم.»
دکتر جلیلی در خصوص دغدغه اصالت تفسیر تشریح کرد: «دو رکنی بودن به این معنا نیست که در پاسخ به این دو مراجعه می کنیم بلکه به این معناست که روش پژوهشی و تفسیر دو رکن دارد. ما از قرآن می پرسیم و پاسخ میگیریم. پرسش ها از ساحت معیشت و معرفت ما ایجاد میشود. اگر غور نکنم به پرسش های بزرگ و اصلی نمی رسیم. پرسش ها تابع نوع معیشت و سطح معرفت ماست پس سمت و سو دارند. تفسیر موضوعی تفسیر عصری است. در بحث جدیدی که به دنبال کاربردی سازی تفسیر و مطالعات قرآنی است، تفسیر موضوعی مناسب ترین روش است.»
حجت الاسلام بهمنی در پایان گفت: «مسائل شهید صدر مقیاس جهانی و تمدنی دارد. ایشان در سطح گزاره ای دانش تولید نمی کنند. شهید صدر به دنبال مبانی پارادایمی و سطح وسیعی از دانش است. ایشان به طور خاص در بخش نظریه هدف گذاری میکنند و مسئله شان نظریات کلان است.»
در میان برنامه بخش هایی مانند معرفی کتاب، خاطراتی از ایشان و... پخش شد.
مجموعه ی «مصیر» به تهیه کنندگی کاوه امیری جاوید و پژوهشگری هدی محمدی و اجرای محمدمهدی ابراهیمی نصر در گروه اجتماعی شبکه چهار سیما تولید می‌شودو یکشنبه ها ساعت 21 روی آنتن می رود.

انتهای پیام/ن

امتیاز شما

نظر شما
کد بالا را وارد کنید:
نظر های بازدیدکنندگان
 

برنامه «تهران ۲۰» شبکه پنج امشب 22 شهریور ماه به بررسی چرایی رشد قیمت نجومی خودرو در روزهای اخیر می پردازد.

در تعطیلات پایانی این هفته؛ فیلم‌هایی با رنگ و بوی ایثار و شهادت از شبکه های سیما پخش می شود.

دکتر میرباقری معاون سیما در نشست سیاست های سیما در اربعین حسینی و دهه آخر صفر با تاکید بر ظرفیت بسیار عظیم اربعین گفت : آن چه رسانه ملی در انعکاس و پوشش مراسم و مناسک مذهبی در ماه های گذشته و ویژه ماه محرم در شرایط خاص کنونی به لحاظ شوع ویروس کرونا انجام داد ، بی شک یک اقدام انقلابی و جهادی رسانه ای بود.

در نشست مشترک مدیران شبکه پنج سیما و سازمان آتش نشانی تفاهم تولید مسابقه تلویزیونی «مردان آتش نشان» صورت گرفت. 

در روزهای پایانی این هفته با فیلم های سینمایی شبکه های سیما که تداعی کننده هشت سال دفاع مقدس است، همراه باشید.

مسابقه تلویزیونی «میدون» با محوریت موضوع کارآفرینی بعد از وقفه ای در پخش به مناسبت ایام عزاداری محرم با طرح شش کسب و کار جدید امشب و فرداشب از شبکه سه سیما پخش می شود. 

در چهاردهمین هفته تابستان با فیلم های سینمایی شبکه های یک، پنج، امید و کودک سیما همراه باشید.

برنامه «کارستون» با اجرای میثم درویشان‌پور از امشب روی آنتن تلویزیون می‌رود.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از کار خوب سریال «زمین گرم» قدردانی کرد.

اسحاق اسلامی ، تولید کننده ماهی خاویاری مهمان امروز برنامه جشنواره کارآفرینی است .

سری جدید مسابقه جذاب و تماشایی «برخط شو» با اجرای متفاوت و هیجان انگیز بهمن هاشمی و محیا اسناوندی از شنبه تا چهارشنبه هر شب ساعت 21:30 روی آنتن شبکه پنج سیما می رود.

قسمت های شانزدهم و هفدهم مسابقه تلویزیونی «میدون» با معرفی شش ایده کارآفرینی از جمله کسب و کار زندانیان روانه آنتن شبکه سه سیما می شود.

برنامه «تهران ۲۰»شبکه پنج سیما، امشب ( 26 شهریورماه ) به مناسبت روز ملی اورژانس و فوریت‌های پزشکی میزبان رییس اورژانس کشور می شود.

در چهلمین سالگرد دفاع مقدس و به منظور گرامی داشت یاد و خاطره هشت سال دفاع مقدس و ارج نهادن به مقام شامخ شهدا و قدردانی از جانفشانی ها و رشادت های یادگاران هشت سال دفاع مقدس شبکه های سیما ویژه برنامه هایی متناسب با این ایام پخش می کنند.

رقابت تیم های "فرانسه-کرواسی" سه شنبه 18 شهریور، از ساعت  23 و 15دقیقه به صورت مستقیم روانه آنتن شبکه سه سیما می شود .

 

شبکه دو سیما امسال همایش شیرخوارگان حسینی را بدون حضور مادران و نوزادان از طریق امواج تلویزیونی از تهران و مشهد پوشش خواهد داد.

در آخرین روزهای مرداد ماه با فیلم‌های سینمایی شبکه های سیما همراه باشید.

برنامه «نقد سینما» شبکه پنج سیما این هفته جمعه ساعت 22 به مناسبت آغاز ماه محرم و ایام سوگواری امام حسین (ع ) به بررسی آثار عاشورایی در سینمایی ایران می پردازد .

سریال «عقیق» در 10 قسمت 40 دقیقه ای به کارگردانی بهرنگ توفیقی و تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی از چهارشنبه  29 مرداد ماه، هر شب از ساعت 20:45 روی آنتن شبکه سه قرار می گیرد.

برنامه گفتگو محور «حس مشترک» در ایام محرم و صفر از شبکه دو سیما روانه آنتن خواهد شد.

 شبکه سلامت برای نکوداشت روز پزشک ویژه برنامه هایی تدارک دیده است.

مرحله نهایی مسابقه قرآنی تلویزیونی «اسرا»، با کشف ۱۸ استعدادقرآنی کشور به پایان رسید .

همزمان با آغاز ماه محرم و برپایی عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین(ع)، شبکه پنج سیما با برنامه‌های ویژه ی مذهبی، میزبان عزاداران حسینی(ع) می شود.

حال و هوای متفاوت آنتن شبکه نسیم در ایام عزاداری را به تماشا بنشینید.

ویژه برنامه‌های مختلف تلویزیونی و مستند به مناسبت ماه محرم از شبکه افق سیما پخش خواهد شد.

شبکه دو سیما همزمان با ایام سوگواری اباعبدالله حسین (ع) و آغاز ماه محرم ویژه‌برنامه «تکیه‌خانه» را در قالب (MC)و به صورت ترکیبی روانه آنتن می‌کند.

وزیر آموزش و پرورش در آیین تجلیل از معلمان و عوامل برنامه مدرسه تلویزیونی ایران با بیان اینکه جوامع برای داشتن سر زندگی و پویایی باید توانمندی مواجه با تغییرات را داشته باشند، گفت: در شرایط ویروس کرونا ایران سراسر مدرسه شد.

 آیین تجلیل از معلمان و عوامل برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برگزار شد.

شورای معارف سیما در اطلاعیه ای جزئیات برنامه های مختلف حسینیه تلویزیونی ایران را که از تمامی شبکه های تلویزیون در دهه اول محرم پخش می شود، اعلام کرد. 

 

در چهلمین سالگرد دفاع مقدس و به منظور گرامی داشت یاد و خاطره هشت سال دفاع مقدس و ارج نهادن به مقام شامخ شهدا و قدردانی از جانفشانی ها و رشادت های یادگاران هشت سال دفاع مقدس شبکه های سیما ویژه برنامه هایی متناسب با این ایام پخش می کنند.

تولیت آستان قدس رضوی امروز میزبان معاون سیمای رسانه ملی و جمعی از مدیران شبکه‌های مختلف تلویزیونی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران بود.

جدیدترین قسمت از برنامه «نردبان» با بررسی پرونده مستندهای سیاسی نگاهی به کارنامه پاتریشیو گوسمان، مستندساز مشهور شیلیایی دارد.

جدول شماره ١٣مدرسه تلویزیونی ایران اعلام شد.

ویژه‌برنامه گفتگومحور «حس مشترک» در سه روز آینده با حضور سیدعلی صالحی، امیر غفارمنش و شهره سلطانی روی آنتن می‌رود.

برنامه تلویزیونی «دوربرگردون» این هفته با حضور یک طراح خودرو و یک خبرنگار روی آنتن شبکه سه می‌رود.

برنامه «نقد سینما»،  جمعه این هفته 28 شهریورماه با یک پرونده و یک گفتگوی ویژه روی آنتن می‌رود.

برنامه دهم «کشیک سلامت» با موضوع  چرایی کاهش خدمات جاری معمول در بیمارستان‌ها در ایام اپیدمی کرونا روی آنتن شبکه سلامت می‌رود.

برنامه تلویزیونی «دست خط» این هفته جمعه 28 شهریور ماه ساعت 16:30 در آستانه شروع هفته دفاع مقدس میزبان امیر سرتیپ عبدالعلی پورشاسب  معاون قرارگاه خاتم الانبیاء(ص)  می شود.

تازه‌ترین اثر کوتاه تولیدی باشگاه فیلم سوره به مناسبت سالروز فاجعه منا روی آنتن رسانه ملی می رود.

در قسمت جدید برنامه «مکث» با زندگی خانواده‌ای آشنا می‌شوید که کودکانشان به بیماری سختی مبتلا شدند، اما علیرغم آن گام در راه پیشرفت گذاشتند.

مهمانی «به خانه بر می گردیم» این هفته موضوعاتی نظیر مهارت های زندگی، نقش ادبیات و شعر در خانواده های ایرانی را بررسی و تحلیل می نماید.

برنامه «سرچشمه» شبکه پنج این هفته پنج شنبه (27 شهریور ماه) در آستانه شروع هفته دفاع مقدس به تبیین و واکاوی موضوع درگیری های کردستان در اوایل انقلاب می پردازد.

میلاد حاجی پروانه از تولید مجموعه انیمیشنی به نام «مقواها» که برای پخش از شبکه پویا آماده می‌شود، خبر داد.

دروس قرانی دو مقطع متوسطه اول و دوم از 29 شهریور در مدرسه تلویزیونی شبکه قرآن و معارف سیما روی آنتن می رود.

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد