نمایی از حضور امام خمینی در «معمای شاه»

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد