گزارش تصویر از نشست صمیمانه خانواده «برپا» با مدیر شبکه کودک و نوجوان