دیدار رییس سازمان و معاون سیما با جمعی از هنرمندان