گزارش تصویری از بازدید تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از بخش های مختلف معاونت سیما