برنامه‌های آموزش مکمل ۶ فروردین
برنامه آموزشی دانش‌آموزان در روز چهارشنبه٦ فروردین ماه که از طریق شبکه آموزش و شبکه چهار سیما ارائه می شود، اعلام شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سیما،برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه آموزش (شبکه ۷) و شبکه ۴ در روز چهارشنبه ٦فروردین ماه به طور زنده پخش می‌شود به شرح زیر است: جدول پخش شبکه آموزش سیما: متوسطه دوره اول: ساعت٩ تا٩:٣٠درس کارو فناوری پایه۷. ساعت٩:٣٠ تا١٠ درس عربی پایه۹ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ درس ادبیات پایه۸........................................برنامه دوره ابتدایی :درروزچهارشنبه ششم فروردین۹۹:ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱کتاب بازی وریاضی پایه اول. از ساعت ۱۱ تا۱۱:۳۰کتاب بازی وریاضی پایه دوم.از ساعت ١١:٣٠ تا١٢کتاب فارسی ونگارش پایه سوم.ازساعت١٢تا١٢:٣٠کتاب بازی وریاضی پایه چهارم.از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ کتاب علوم تجربی پایه پنجم.از ساعت ١٣:٢٠ تا۱۳:۴۵کتاب بازی وریاضی پایه ششم. .............‌‌‌‌‌‌...........................‌‌ متوسطه دوم: ساعت۱۵درس فیزیک پایه ۱۰ساعت١۵:٣٠ درس شیمی۲ پایه۱۱ساعت۱۶درس ادبیات فارسی پایه۱۰ساعت۱۶:۳۰درس فیزیک پایه۱۲ساعت۱۷ درس ریاضی پایه۱۲ رشته تجربیساعت۱۷:۳۰درس هندسه۳پایه۱۲رشته ریاضی جدول پخش شبکه۴سیماجدول برنامه دروس رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی وفنی حرفه ای وکاردانش: ساعت۸تا۸:۳۰درس جامعه شناسی١ پایه ١٠ساعت۸:۳۰تا۹درس عربی زبان قرآن۲ پایه١١.ساعت۹تا٩:٣٠درس ریاضی وآمار١ پایه۱۰.ساعت۹:۳۰ تا١٠درس احکام٣ پایه۱۲ساعت۱۰تا١٠:٣٠درس تاریخ اسلام ٣پایه۱۲ساعت۱۰:۳۰تا١١درس عربی٣ پایه١٢ساعت۱۱تا١١:٣٠ استاندارد کاربر رایانه پایه ١٠ساعت۱۱:۳۰تا١٢استاندارد دوخت لباس زنانه پایه١٠. انتهای پیام/ن
2016 - iribtv.ir - Contact us : prsima@irib.ir

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد