مدرسه تلویزیونی ایران جدول شماره ۱۸۱
مدرسه تلویزیونی ایران جدول شماره ۱۸۱ شبکه های آموزش ، چهار و قرآن و معارف سیما برای روز جمعه ۱۵ اسفند اعلام شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سیما ،  مدرسه تلویزیونی ایران جدول شماره ۱۸۱ شبکه های آموزش ، چهار و قرآن و معارف سیما برای روز جمعه ۱۵ اسفند اعلام شد.   شبکه ‌آموزش : آموزش درس تربیت‌ بدنی ساعت ۷:۴۵ تا ۸     فنی و حرفه ای و کاردانش : 🕖ساعت ۸:۰۰ تا ٨:٣٠ پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی - رشته شبکه و نرم افزار- پایه ۱۱ -شاخه فنی و حرفه ای 🕖ساعت ٨:٣٠ تا ۹:۰۰ مهارت های رنگ شناسی - رشته چهره سازی - پایه ۱۱- شاخه کاردانش 🕖ساعت ۹ تا۹:۳۰ استاندارد افترافکت- رشته تصویر سازی، - پایه ۱۲- شاخه کاردانش     پایه ابتدایی : 🕖ساعت ۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ فارسی و زندگی با محوریت پایه اول 🕖ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ فارسی و زندگی با محوریت پایه پنجم 🕖ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰۰ فارسی و زندگی با محوریت پایه ششم 🕖ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۲:۳۰ تفکر و پژوهش پایه ششم 🕖ساعت ۱۲:۳۰ تا۱۳:۰۰ بسته تحولی مدرسه خوانا 🕖ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۳:۳۰ فارسی و نگارش مقدماتی کیژه ناشنوایان 🕖ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۳:۵۰ بازی و ریاضی مقدماتی ویژه ناشنوایان     متوسطه اول : 🕖ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰ فرهنگ و هنر - طراحی پایه هفتم 🕗ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۵:۳۰ فرهنگ و هنر- میراث فرهنگی پایه هشتم 🕗ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ فرهنگ و هنر - خوشنویسی پایه نهم     دوره آموزش مجازی متوسطه : 🕖ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ آموزش معلمان - سنجش تکوینی آمیخته در محیط های یادگیری الکترونیکی     متوسطه دوم :   🕖 ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۷ آمادگی دفاعی-پایه ۱۰ - مشترک تمام رشته ها 🕖 ساعت ۱۷ تا ۱۷:۳۰ ریاضی یک - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 🕖ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۰۰ ریاضی یک - پایه ۱۰- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک     شبکه ۴ : 📝ساعت ۷:۳۰ درس علوم و فنون ادبی ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی و علوم و معارف اسلامی 📝ساعت ۸ درس علوم و فنون ادبی ۲پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم و معارف اسلامی 📝ساعت ۸:۳۰ درس مدیریت خانواده و سبک زندگی ۲ پایه ۱۲ مشترک تمام رشته ها 📝ساعت ۱۰:۱۵ درس فارسی ۲ پایه ۱۱ مشترک تمام رشته ها 📝ساعت ۱۰:۴۵ درس نگارش ۱ پایه ۱۰ مشترک تمامی رشته ها 📝ساعت ۱۱:۱۵ درس تاریخ ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی 📝ساعت ۱۱:۴۵ درس تاریخ ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی 📝ساعت ۱۲:۱۵ درس عربی زبان قرآن ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات 📝ساعت ۱۲:۴۵ درس ریاضی آمار ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی 📝ساعت ۱۳:۱۵ درس ریاضی آمار ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی     شبکه قرآن و معارف سیما : 🌸ساعت ۸:۰۰ اخلاق اسلامی یک رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری 🌸ساعت ۸:۳۰ اصول عقاید سه رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری 🌸ساعت ۱۵:۰۰ اصول عقاید دو رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری    انتهای پیام /ج
2016 - iribtv.ir - Contact us : prsima@irib.ir

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد