جدول شماره ۲۱۲ مدرسه تلویزیونی ایران
جدول شماره ۲۱۲ مدرسه تلویزیونی ایران اعلام شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سیما؛ جدول شماره ۲۱۲ مدرسه تلویزیونی ایران در روز یک شنبه ۲۲ فروردین ماه برای شبکه های آموزش و قرآن اعلام شد.شبکه ‌آموزش:ساعت ۷:۴۵تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنیفنی و حرفه ای و کاردانش :ساعت٨  تا ٨:٣٠ دانش فنی تخصصی - رشته الکترونیک - پایه ۱۲-شاخه فنی و حرفه ایساعت٨:٣٠ تا٩نقشه کشی عمومی- پایه ۱۰- رشته نقشه کشی ساختمان -شاخه کاردانشساعت ۹تا۹:۳۰کارگاه گرافیک رایانه -پایه ۱۲- رشته گرافیک - شاخه فنی و حرفه ایساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱رنگ کاری چوب و پارچه مبلمان - رشته صنایع چوب و مبلمان - پایه ۱۲ -شاخه فنی و حرفه ای ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰طراحی و مونتاژ کابینت زیر سینک - رشته صنایع چوب و مبلمان - پایه ۱۰- شاخه فنی و حرفه ای۶پایه ابتدایی:ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠بازی و ریاضی پایه اولساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰فارسی و نگارش پایه دوم ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰فارسی و نگارش پایه سومساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳علوم تجربی و تفکر پایه چهارمساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه پنجم  ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه ششمساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰آموزش نوآموزان   پیش دبستانی متوسطه اول:ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ریاضی پایه هفتم ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰ریاضی پایه هشتم ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ریاضی پایه نهم   دوره آموزش مجازی متوسطه :ساعت ١۶:۰۰ تا  ۱۶:۳۰اموزش معلمان فرایند هدایت تحصیلی دوره اول متوسطه متوسطه دوم  :ساعت١۶:۳۰ تا۱۷:۰۰زیست شناسی یک -  پایه ۱۰ -  رشته علوم تجربی ساعت ١٧:۰۰ تا ۱۷:۳۰شیمی سه  - پایه ۱۲-  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک  ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰شیمی یک  - پایه ۱۰ - علوم تجربی و ریاضی فیزیک  ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵ فیزیک یک - پایه ۱۰- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیکساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰ فیزیک دو -پایه ۱۱- رشته  علوم تجربی و ریاضی فیزیکشبکه قران و معارف سیماساعت ۸:۰۰اصول و عقاید ۳ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری ساعت ۸:۳۰تاریخ اسلام ۳ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری ساعت۱۱درس آموزش  قرآن  سوم دبستان.ساعت۱۱:۳۰درس هدیه های آسمانی دوم    دبستان.ساعت۱۵عربی و زبان قران ۳  رشته های تجربی و ریاضی فیزیک و علوم و معارف اسلامی متوسط دوم  نظری ساعت۱۵:۳۰ پیام های آسمانی پایه هفتم مقطع  اول متوسطه انتهای پیام/ن
2016 - iribtv.ir - Contact us : prsima@irib.ir

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد