جدول شماره ۲۳۶ مدرسه تلویزیونی ایران
مدرسه تلویزیونی ایران جدول شماره ۲۳۶ برای روز چهارشنبه پانزدهم اردیبهشت اعلام شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سیما ، مدرسه تلویزیونی ایران جدول شماره ۲۳۶ شبکه های آموزش ، چهار و قرآن و معارف سیما برای روز چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت اعلام شد.       شبکه ‌آموزش:اموزش درس تربیت بدنی 🕖ساعت ۷:۴۵ تا ۸   فنی و حرفه ای و کاردانش : 🕖ساعت ٨ تا ٨:۳۰دانش فنی پایه - پایه۱۰ - رشته طراحی و دوخت -شاخه فنی و حرفه ای 🕖ساعت ٨:٣٠ تا ۹:۰جلوه های ویژه - رشته تصویر سازی - پایه ۱۲- شاخه کاردانش 🕖ساعت ۹ تا۹:۳۰نقشه کشی معماری-رشته نقشه کشی ساختمان و معماری داخلی - پایه ۱۱و۱۲ - شاخه کاردانش   پایه ابتدایی : 🕖ساعت ۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ بازی و ریاضی پایه اول 🕖ساعت ١١:۰٠ تا ۱۱:۳۰علوم تجربی و تفکر پایه دوم 🕖ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰۰ فارسی و نگارش پایه سوم 🕖ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۲:۳۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه چهارم 🕖ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۳:۰۰ بازی و ریاضی پایه پنجم 🕖ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۳:۳۰ بازی و ریاضی پایه ششم 🕖ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۳:۵۰آموزش نوآموزان پیش دبستانی   متوسطه اول : 🕖ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰ادبیات پایه هفتم 🕗ساعت۱۵:۰۰ تا۱۵:۳۰ادبیات پایه هشتم 🕗ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ادبیات پایه نهم   دوره آموزش مجازی متوسطه : 🕖ساعت ١۶:۰۰ تا ١۶:۳۰ آموزش معلمان :تولید محتوای الکترونیکی   متوسطه دوم : 🕖 ساعت ١۶:۳۰ تا ۱۷:۰۰شیمی یک - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 🕖 ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۷:۳۰ شیمی دو - پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 🕖ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۰۰شیمی سه - پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک 🕖ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۸:۳۰شیمی سه - پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک   شبکه ۴ : 📝ساعت ۷:۳۹ درس فلسفه ۱ پایه ۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی 📝ساعت ۷:۵۵ درس جغرافیای ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی📝ساعت ۸:۲۰ درس تاریخ ۱ پایه ۱۰ رشته دبیات و علوم انسانی 📝ساعت ۸:۴۵ درس ریاضی آمار ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی📝ساعت ۹:۱۰ درس اقتصاد پایه ۱۰و ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی و علوم و معارف اسلامی📝ساعت ۹:۳۵ درس دین و زندگی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی📝ساعت ۱۰ درس ریاضیات گسسته پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک📝ساعت ۱۰:۲۵ درس ریاضیات گسسته پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک📝ساعت ۱۰:۵۰ درس فیزیک ۲ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک📝ساعت ۱۱:۱۵ درس فیزیک ۲ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک   شبکه قرآن و معارف سیما : 🌸ساعت ۸:۰۰علوم و معارف قران یک رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری🌸ساعت ۸:۳۰احکام یک رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری🌸ساعت۱۱درس هدیه های آسمانی پنجم دبستان🌸ساعت۱۱:۳۰درس آموزش قرآن پنجم دبستان🌸ساعت۱۵آموزش قرآن پایه نهم متوسط اول 🌸ساعت۱۵:۳۰ دین و زندگی یک پایه دهم رشته تجربی و ریاضی فیزیک و هنرستان متوسط دوم نظری     انتهای پیام/ج
2016 - iribtv.ir - Contact us : prsima@irib.ir

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد