نگاهی به گلچینی از ویژه برنامه های انتخاباتی سیما
شبکه های سیما، ویژه برنامه هایی برای مشارکت آگاهانه مردم برای شرکت در انتخابات ۲۸ خرداد و شناخت بهتر نامزدها و برنامه های آنها آماده کرده و روی آنتن می فرستند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سیما؛ عناوین و زمان پخش گلچینی از برنامه های انتخاباتی شبکه های سیما بدین شرح است:   شبکه یک سیما «ایران ۱۴۰۰» روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت ۱۶ «صندلی من» شنبه تا چهارشنبه ساعت ۲۰:۱۵ «ثریا» روزهای زوج ساعت ۱۸   شبکه دو سیما «۱۴۰۰» روزهای فرد ساعت ۱۷:۳۰ «در انتهای الوند» روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت ۷:۳۰ «غیرمحرمانه» جمعه ها ساعت ۱۷   شبکه سه سیما «پرونده ویژه» متناسب با رخدادهای جاری انتخابات «سرزمین من» متناسب با رخدادهای جاری انتخابات «بدون توقف» روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۹:۳۰   شبکه چهار سیما «کابینه» روزهای زوج ساعت ۲۱ «مثبت ایران» سه شنبه ها ساعت ۱۹ «در هفت دقیقه» روزهای زوج بعد از اذان مغرب   شبکه پنج سیما «مجری» روزهای یک شنبه و سه شنبه ساعت ۲۱:۱۵ «شهرآرا» دوشنبه ها ساعت ۱۱ و پنج شنبه ساعت ۱۶:۱۵   شبکه افق «قرن چهارده» چهارشنبه ها ساعت ۲۲ «عیار» روزهای یک شنبه و سه شنبه ساعت ۲۲ «جهان آرا» روزهای شنبه و دوشنبه ساعت ۲۲   شبکه جام جم «ایرانی ام» روزهای شنبه و سه شنبه ساعت ۱۹ «کنکاش» شنبه ها ساعت ۲۰:۴۵   شبکه قرآن «هدی» جمعه ها ساعت ۲۲ «مصباح» روزهای زوج ساعت ۲۲   شبکه مستند «به اضافه مستند» سه شنبه ها ساعت ۲۰:۳۰   انتهای پیام/ن
2016 - iribtv.ir - Contact us : prsima@irib.ir

طراحی و اجرا توسط رسانه های نوین سیما