جدول شماره ۲۶۵ مدرسه تلویزیونی ایران
جدول شماره ۲۶۵ مدرسه تلویزیونی ایران اعلام شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سیما، جدول شماره ۲۶۵ مدرسه تلویزیونی ایران در روز پنجشنبه ۱۳ خرداد ماه برای شبکه های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.   شبکه ‌آموزش : فنی و حرفه ای و کاردانش : 🕖ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۱:۲۵دانش فنی تخصصی-رشته تاسیسات مکانیکی - پایه ۱۲ شاخه فنی و حرفه ای 🕖ساعت ۱۱:۲۵ تا ۱۱:۵۰کارگاه نوآوری و کارآفرینی- رشته شایستگی های غیر فنی- پایه ۱۱ شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش 🕖ساعت ۱۱:۵۰ تا ۱۲:۱۵دانش فنی پایه -رشته ماشین ابزار -پایه ۱۰ شاخه فنی و حرفه ای 🕖ساعت ۱۲:۱۵ تا ۱۲:۴۰طراحی اجرای چهره با پاستل - رشته چهره سازی - پایه ۱۱ شاخه کاردانش 🕖ساعت ۱۲:۴۰ تا ۱۳:۰۰جنسیت سازی با تکنیک هاشور - رشته چهره سازی- پایه ۱۰ شاخه کاردانش   متوسطه اول : 🕗ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰عربی پایه هفتم 🕗ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۵:۳۰ عربی پایه هشتم 🕗ساعت ١۵:٣٠ تا ۱۶:۰۰ عربی پایه نهم دوره آموزش مجازی متوسطه : 🕖ساعت ١۶:۰۰ تا ١۶:۳۰آموزش معلمانیادگیری ادبیات فارسی متوسطه دوم : 🕖 ساعت ١۶:۳۰ تا ١٧:۰۰عربی ( تحلیل سوالات امتحان نهایی) - پایه ۱۲ مشترک تمام رشته ها🕖ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۷:۳۰عربی ( تحلیل سوالات امتحان نهایی) - پایه ۱۲ مشترک تمام رشته ها   شبکه ۴ : ساعت ۸ حسابان ۲ساعت ۸:۳۰ حسابان ۲ساعت ‌ ۹حسابان ۲ساعت ۹ حسابان ۳ساعت ۹:۳۰ حل سئوالات عربی ( ریاضی )ساعت ۱۰ حل سئوالات عربی ( ریاضی )   شبکه قرآن و معارف سیما : متوسطه دوم : ⏰ ساعت ۸ تا ۸:۳۰ صبح - اصول عقاید ۱ - پایه ۱۰ - رشته علوم و معارف اسلامی⏰ ساعت ۸:۳۰ تا ۹ صبح - تاریخ اسلام ۱ - پایه ۱۰ - رشته علوم و معارف اسلامی متوسطه اول : 🕖 ساعت ۱۵ تا ١۵:٣٠ - پیام های آسمان پایه ۹ متوسطه دوم : 🕖 ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ - عربی، زبان قرآن ۱ - پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی
2016 - iribtv.ir - Contact us : prsima@irib.ir

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد