جدول شماره ۲۷۱ مدرسه تلویزیونی ایران
جدول شماره ۲۷۱ مدرسه تلویزیونی ایران اعلام شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سیما، جدول شماره ۲۷۱ مدرسه تلویزیونی ایران در روزپنجشنبه ۲۰خرداد ماه برای شبکه های آموزش و چهار اعلام شد. 🖥شبکه ‌آموزش: 🌱🌱🌱📋🛠فنی و حرفه ای و کاردانش : 🕖ساعت۱۱:۰۰ تا ۱۱:۲۵دانش فنی تخصصی-رشته طراحی و دوخت- پایه ۱۲- شاخه فنی و حرفه ای 🕖ساعت۱۱:۲۵تا ۱۱:۵۰دانش فنی تخصصی-رشته شبکه و نرم افزار- پایه ۱۲- شاخه فنی و حرفه ای   ...............‌.‌‌‌🌱🌱........... .. 📋 🔎متوسطه دوم : 🕖 ساعت ١۶:۰۰تا١۶:۳۰ ریاضی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 🕖 ساعت ١۶:۳۰تا١٧:۰۰ادبیات فارسی- پایه ۱۲- -رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 🕖 ساعت ١۷:۰۰تا١٧:۳۰مشاور تحصیلی     شبکه ۴ 🍃ساعت هندسه ۳پایه دوازدهم (ریاضی)🍃ساعت۸:۳۰ هندسه ۳پایه دوازدهم(ریاضی)🍃ساعت۹هندسه ۳پایه دوازدهم(ریاضی)🌺ساعت۹/۳۰ هندسه ۳پایه دوازدهم(ریاضی)🌺ساعت ۱۰حل سوالات زبان ۳پایه دوازدهم ( مشترک تمامی رشته ها )🌺ساعت ۱۰:۳۰ زبان ۳ پایه دوازدهم(مشترک تمامی رشته )
2016 - iribtv.ir - Contact us : prsima@irib.ir

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد