جدول شماره ۲۷۲ مدرسه تلویزیونی ایران
جدول شماره ۲۷۲ مدرسه تلویزیونی ایران اعلام شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سیما، جدول شماره ۲۷۲ مدرسه تلویزیونی ایران در روز جمعه ۲۱ خرداد ماه برای شبکه های آموزش و چهار اعلام شد. شبکه ‌آموزش : فنی و حرفه ای و کاردانش : 🕖ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۱:۲۵ارتباط موثر -رشته شبکه و نرم افزار- پایه ۱۰- شاخه فنی و حرفه ای 🕖ساعت ۱۱:۲۵ تا ۱۱:۵۰دانش فنی تخصصی- رشته شبکه و نرم افزار- پایه ۱۲ شاخه فنی و حرفه ای 🕖ساعت ۱۱:۵۰تا ۱۲:۱۵ طراحی باکیچن دراو - پایه ۱۰ - رشته صنایع چوب و مبلمان - شاخه فنی و حرفه ای شبکه ۴ : ساعت ۸ هندسه ۳ پایه دوازدهم ( ریاضی)ساعت ۸:۳۰ هندسه ۳ پایه دوازدهم (ریاضی)ساعت ۹ عربی زبان قرآن ۳ پایه دوازدهم (انسانی)ساعت ۹:۳۰ عربی زبان قرآن ۳ پایه دوازدهم (رشته علوم ومعارف اسلامی)ساعت ۱۰ عربی زبان قران ۳ پایه دوازدهم ( علوم ومعارف اسلامی )ساعت ۱۰:۳۰ عربی زبان قرآن ۳ پایه دوازدهم (علوم ومعارف اسلامی)
2016 - iribtv.ir - Contact us : prsima@irib.ir

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد