جدول شماره ۱۵ مدرسه تلویزیونی ایران
جدول پخش برنامه‌های درسی مدرسه تلویزیونی ایران روز پنجشنبه اعلام شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سیما؛ جدول شماره ۱۵ مدرسه تلویزیونی ایران در روز پنجشنبه ۲۲مهر ماه برای شبکه های آموزش و قرآن اعلام شد.شبکه ‌آموزش: فنی و حرفه ای و کاردانش :ساعت٨  تا ٨:٣٠ ارتباط موثر- پایه ۱۰- مشترک خدمات - شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش ساعت٨:٣٠ تا٩طراحی و زبان بصری - پایه ۱۰- رشته طراحی و دوخت- شاخه فنی و حرفه ای ساعت ۹تا۹:۳۰تعمیرات موتور - پایه  ۱۰- رشته مکانیک خودرو  - شاخه فنی و حرفه ای ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۰:۳۰طراحی با تکنیک - پایه ۱۲- رشته گرافیک  - شاخه فنی و حرفه ای ساعت ۲۰:۳۰تا۲۱:۰۰سرویس چرخ خودرو  - پایه ۱۱- رشته مکانیک خودرو - شاخه فنی و حرفه ایساعت۲۱:۰۰تا ۲۱:۳۰کارگاه خوشنویسی  - پایه۱۰  - رشته گرافیک  -شاخه فنی و حرفه ای ۶پایه ابتدایی:ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠فارسی و نگارش پایه اولساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰فارسی و نگارش پایه  دوم ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰بازی و ریاضی پایه سومساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰فارسی و نگارش پایه چهارمساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰ علوم تجربی و تفکر پایه پنجم  ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰ فارسی و نگارش پایه ششمساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰آموزش نوآموزان پیش دبستانی متوسطه اول:ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰کارو فناوری پایه هفتم ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰ کارو فناوری پایه هشتم ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶کارو فناوری پایه نهم ساعت۱۶:۰۰تا ۱۶:۳۰عربی پایه هفتم متوسطه دوم  :ساعت ١۶:۰۰ تا۱۶:۴۰ریاضی یک  -  پایه ۱۰- رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک ساعت۱۶:۴۰تا ١٧:۱۵شیمی  یک   - پایه ۱۰-  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک   ساعت ۱۷:۱۵تا ۱۷:۵۰ریاضی یک  - پایه ۱۰- علوم تجربی و ریاضی فیزیک     ساعت ۱۷:۵۰تا ۱۸:۳۰ زیست  یک   - پایه ۱۰-  رشته علوم تجربی   شبکه قران:ساعت۸درس اصول عقاید۱ ۱رشته علوم ومعارف اسلامیساعت۸:۳۰درس تاریخ اسلام۱رشته علوم ومعارف اسلامیساعت۱۱درس هدیه های آسمانی پایه ششم دبستانساعت۱۱:۳۰درس اموزش قران پایه ششمساعت۱۵درس پیامهای اسمانی پایه نهمساعت۱۵:۳۰درس عربی زبان قران۱انتهای پیام/ن
2016 - iribtv.ir - Contact us : prsima@irib.ir

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد