جدول شماره ۵۱ مدرسه تلویزیونی ایران
جدول پخش برنامه های آموزشی مدرسه تلویزیونی ایران روز پنجشنبه ۴ آذر اعلام شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سیما، جدول شماره ۵۱ مدرسه تلویزیونی ایران در روز پنجشنبه ۴آذر ماه برای شبکه های آموزش و قرآن اعلام شد. شبکه ‌آموزش:فنی و حرفه ای و کاردانش :ساعت٨ تا ٨:٣٠ ساختمان - پایه ۱۰ - شاخه فنی و حرفه ای ساعت٨:٣٠ تا٩الزامات محیط کار- پایه ۱۰ - شاخه فنی و حرفه ای ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۰:۳۰امور دامی - پایه ۱۰ - شاخه فنی و حرفه ای ساعت ۲۰:۳۰تا۲۱:۰۰خیاطی -پایه ۱۰- شاخه کار دانشساعت۲۱:۰۰تا ۲۱:۳۰معرق کاری روی چوب - پایه ۱۱ - شاخه فنی و حرفه ای ۶پایه ابتدایی:ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠فارسی و نگارش پایه اولساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰بازی و ریاضی پایه دوم ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰ بازی و ریاضی پایه سومساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰فارسی و نگارش پایه چهارمساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰علوم تجربی و تفکر پایه پنجم ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰ فارسی و نگارش پایه ششمساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰آموزش نوآموزان پیش دبستانی متوسطه اول:ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۴:۵۰ نگارش پایه هفتم ساعت۱۴:۵۰تا۱۵:۱۰ نگارش پایه هشتم ساعت ١۵:۱۰ تا ۱۵:۳۰نگارش پایه نهم ساعت۱۵:۳۰تا ۱۶:۰۰عربی پایه هفتم متوسطه دوم :ساعت ١۶:۰۰تا۱۶:۲۰ریاضی یک - پایه ۱۰- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک ساعت ۱۶:۲۰تا ١۶:۴۰شیمی یک - پایه ۱۰- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک ساعت ۱۶:۴۰تا ۱۷:۰۰ریاضی یک - پایه ۱۰- علوم تجربی و ریاضی فیزیک ساعت ۱۷:۰۰تا ۱۷:۳۰ زیست یک - پایه ۱۰- رشته علوم تجربی شبکه قران:ساعت۸درس اصول عقاید۱ ۱رشته علوم ومعارف اسلامیساعت۸:۳۰درس تاریخ اسلام۱ رشته علوم ومعارف اسلامیساعت۱۱درس هدیه های آسمانی پایه ششم دبستانساعت۱۱:۲۰درس اموزش قران پایه ششمساعت۱۵ درس پیامهای اسمانی پایه نهمساعت۱۵:۳۰درس عربی زبان قران۱ انتهای پیام/ن
2016 - iribtv.ir - Contact us : prsima@irib.ir

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد