جدول شماره ۱۰۲ مدرسه تلویزیونی ایران
جدول پخش برنامه های آموزشی مدرسه تلویزیونی ایران روز دوشنبه ۴ بهمن اعلام شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سیما؛ جدول شماره ۱۰۲ مدرسه تلویزیونی ایران در روز دوشنبه ۴ بهمن ماه برای شبکه های آموزش، قرآن و امید اعلام شد. شبکه ‌آموزش:فنی و حرفه ای و کاردانش :ساعت٨:۰۰تا ۸:۳۰درس آشنایی با قطعات -رشته برق صنعتی -  پایه۱۱- شاخه فنی و حرفه ای ساعت٨:٣٠ تا٩درس انواع دوخت های تزینی - رشته خیاطی - پایه ۱۱- شاخه کار و دانش    ۶پایه ابتدایی:ساعت ۱۳:۴۵تا ۱۴:۰۵علوم تجربی و تفکر پایه اولساعت ۱۴:۰۸تا ۱۴:۲۸بازی و ریاضی پایه  دومساعت ۱۴:۳۲تا۱۴:۵۲علوم تجربی و تفکر پایه سوم ساعت۱۴:۵۵تا ۱۵:۱۵بازی و ریاضی پایه چهارمساعت ۱۵:۱۸تا ۱۵:۳۸فارسی و نگارش پایه پنجم ساعت ۱۵:۴۰تا ۱۶:۰۰فارسی و نگارش پایه ششم متوسطه اول:ساعت ۱۶:۰۰تا ۱۶:۳۰علوم  تجربی پایه هفتم ساعت۱۶:۳۰تا۱۷:۰۰علوم تجربیپایه هشتم ساعت ١۷:۰۰ تا ۱۷:۳۰علوم  تجربی پایه نهم متوسطه دوم  :ساعت ١۷:۳۰تا۱۷:۵۰ زیست شناسی  سه - پایه ۱۲-  رشته علوم تجربیساعت۱۷:۵۰تا ١۸:۱۰ زیست شناسی سه  -  پایه ۱۲- رشته علوم تجربیساعت ۱۸:۱۰تا ۱۸:۳۵ فیزیک دو - پایه ۱۱-  رشته علوم تجربی ساعت ۱۸:۳۵ تا ۱۹:۰۰فیزیک دو  -  پایه ۱۱- رشته علوم تجربی  شبکه قران:ساعت۸ علوم و معارف قرآنی ۲رشته علوم ومعارف اسلامیساعت۸:۳۰احکام ۲رشته علوم ومعارف اسلامی.ساعت۱۱هدیه های آسمانی  پایه سوم دبستانساعت۱۱:۲۰ آموزش قرآن  پایه دوم دبستان     شبکه امید:دروس مشترک رشته های تجربی، ریاضی و انسانیساعت ۱۰:۳۰هویت اجتماعی پایه دوازدهم مشترک رشته ریاضی و تجربی ساعت ۱۱:۰۰تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم مشترک ریاضی تجربیدروس فنی حرفه ایساعت ۱۲:۰۰نقشه کشی پایه یازدهم و دوزادهم رشته معماری و نقشه کشیساعت ۱۲:۳۰دانش فنی پایه، پایه دهم رشته شبکه و نرم افزارحل تمرین ساعت ۱۳:۰۰شیمی ۱ ریاضی و تجربی پایه دهمزیست ۲ تجربی پایه یازدهمانتهای پیام/ن
2016 - iribtv.ir - Contact us : prsima@irib.ir

طراحی و اجرا توسط رسانه های نوین سیما