جدول شماره ۱۰۶ مدرسه تلویزیونی ایران
جدول پخش برنامه های آموزشی مدرسه تلویزیونی ایران روز شنبه ۹ بهمن اعلام شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سیما؛ جدول شماره ۱۰۶ مدرسه تلویزیونی ایران در روز شنبه ۹ بهمن ماه برای شبکه های آموزش، قرآن و امید اعلام شد. شبکه ‌آموزش:فنی و حرفه ای و کاردانش :ساعت٨  تا ٨:٣٠  تراش سنگ  - پایه ۱۱- شاخه فنی و حرفه ای ساعت٨:٣٠ تا٩معرق  -  پایه ۱۱- شاخه فنی و حرفه ای   ۶پایه ابتدایی:ساعت۱۳:۴۵ تا ١۴:۰۵فارسی و نگارش پایه اولساعت ١۴:۰۸تا۱۴:۲۸بازی و ریاضی پایه  دوم ساعت ۱۴:۳۲تا ۱۴:۵۲فارسی و نگارش پایه سومساعت۱۴:۵۵تا۱۵:۱۵بازی و ریاضی پایه چهارمساعت ۱۵:۱۸تا۱۵:۳۸فارسی و نگارش پایه پنجم  ساعت ۱۵:۴۰تا ۱۶:۰۰علوم تجربی و تفکر پایه ششم متوسطه اول:ساعت ۱۶:۰۰تا ۱۶:۳۰ادبیات فارسی پایه هفتم ساعت۱۶:۳۰تا۱۷:۰۰ ادبیات فارسی پایه هشتم ساعت ١۷:۰۰تا ١۷:۳۰ ادبیات فارسی پایه نهم متوسطه دوم  :ساعت ١۷:۳۰تا۱۷:۵۰شیمی دو -  پایه ۱۱- رشته علوم تجربی  ساعت۱۷:۵۰تا ۱۸:۱۰ریاضی سه - پایه ۱۲-  رشته علوم تجربی    ساعت ۱۸:۱۰تا ۱۸:۳۵شیمی دو  - پایه ۱۱- رشته  علوم تجربی      ساعت ۱۸:۳۵تا ۱۹:۰۰ریاضی سه  - پایه ۱۲-  رشته علوم تجربی   شبکه قرآن:ساعت۸ علوم و معارف قرآنی ۳رشته علوم ومعارف اسلامیساعت۸:۳۰ احکام ۳رشته علوم ومعارف اسلامی.ساعت۱۱انس با قرآن  کودکان پیش دبستان ساعت۱۱:۲۰آموزش قرآن  پایه اول  دبستان   شبکه امید:دروس مشترک رشته های تجربی، ریاضی و انسانیساعت ۱۰:۳۰عربی و زبان قرآن ٢ پایه یازدهم مشترک رشته ریاضی و تجربی ساعت ۱۱:۰۰آمادگی دفاعی پایه دهم مشترک ریاضی تجربیدروس فنی حرفه ایساعت ۱۲:۰۰دانش فنی پایه پایه دهم رشته ساختمانساعت ۱۲:۳۰فرز CNC پایه دوازدهم رشته فرزکاری CNCحل تمرین ساعت ۱۳:۰۰حسابان ۱ ریاضی پایه یازدهم ریاضی و آمار ۱ انسانی پایه دهمانتهای پیام/ن
2016 - iribtv.ir - Contact us : prsima@irib.ir

طراحی و اجرا توسط رسانه های نوین سیما