جدول شماره ۱۹۴ مدرسه تلویزیونی ایران
جدول پخش برنامه های آموزشی مدرسه تلویزیونی ایران روز چهارشنبه ۴ خرداد اعلام شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سیما، جدول شماره ۱۹۴ مدرسه تلویزیونی ایران در روز چهارشنبه ۴ خرداد برای شبکه های آموزش و امید اعلام شد. شبکه ‌آموزش: فنی و حرفه ای و کاردانش : ساعت٨:۰۰ تا ۸:۳۰طراحی و دوخت - مشترک همه پایه ها- شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش ساعت٨:٣٠ تا ٩گرافیک - مشترک تمام پایه ها - شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش   ۶ پایه ابتدایی: ساعت۱۴:۰۰ تا ۱۴:۱۵بازی و ریاضی پایه اول ساعت ۱۴:۱۵ تا ۱۴:۳۰فارسی و نگارش پایه دوم ساعت ۱۴:۳۲ تا ۱۴:۵۲بازی و ریاضی پایه سوم ساعت ۱۴:۵۵ تا ۱۵:۱۵فارسی و نگارش پایه چهارم ساعت ۱۵:۱۸ تا ۱۵:۳۸بازی و ریاضی پایه پنجم ساعت ۱۵:۴۰ تا ۱۶:۰۰‌فارسی و نگارش پایه ششم   متوسطه اول: ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۶:۲۰ریاضی پایه هفتم ساعت ۱۶:۲۰ تا۱۶:۴۰ریاضی پایه هشتم ساعت ١۶:۴۰ تا ۱۷:۰۰ریاضی پایه نهم   متوسطه دوم : ساعت ١۷:۰۰ تا۱۷:۴۰ریاضی دو - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی ساعت ۱۷:۴۰ تا ۱۸:۲۰شیمی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی     شبکه امید : دروس مشترک رشته های تجربی، ریاضی و انسانی : ساعت١٠:٣٠عربی و زبان قران ٣ پایه دوازدهم ساعت١١ تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم   دروس فنی حرفه ای : ساعت ١١:٣٠ ‌طراحی وب پایه یازدهم رشته شبکه و نرم افزار ساعت ١٢:٠٠ صنایع چوب پایه یازدهم و دوازدهم رشته فنی و حرفه ای و کار دانش حل تمرین ساعت ۱۲:۳۰ریاضی پایه دهم رشته ریاضی و تجربی   انتهای پیام/ن
2016 - iribtv.ir - Contact us : prsima@irib.ir

طراحی و اجرا توسط رسانه های نوین سیما