جدول شماره ۵۷ مدرسه تلویزیونی ایران
جدول پخش برنامه های آموزشی مدرسه تلویزیونی ایران روز پنجشنبه ۱۱ آذر اعلام شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سیما، جدول شماره ۵۷ مدرسه تلویزیونی ایران در روز پنجشنبه ۱۱آذر ماه برای شبکه های آموزش، قرآن و امید اعلام شد. شبکه ‌آموزش: فنی و حرفه ای و کاردانش :ساعت٨ تا ٨:٣٠ رشته رباتیک - مشترک پایه ها - شاخه فنی و حرفه ای ساعت٨:٣٠ تا۹:۰۰ رشته مکانیک - مشترک پایه ها- شاخه فنی و حرفه ای ۶پایه ابتدایی:ساعت۱۴:۰۰تا ١۴:۲۵علوم تجربی و تفکر پایه اولساعت ١۴:۲۵ تا۱۴:۵۰ علوم تجربی و تفکر پایه دوم ساعت ۱۴:۵۰تا ۱۵:۱۵ علوم تجربی و تفکر پایه سومساعت۱۵:۱۵تا۱۵:۴۰ فارسی و نگارش پایه چهارمساعت ۱۵:۴۰تا۱۶:۰۰ فارسی و نگارش پایه پنجم متوسطه اول:ساعت ۱۶:۰۰تا ۱۶:۲۵ کاروفناوری پایه هفتم ساعت۱۶:۲۶تا۱۶:۵۰ کاروفناوری پایه هشتم ساعت ١۶:۵۰تا ۱۷:۱۰ کاروفناوری پایه نهم ساعت۱۷:۱۰تا ۱۷:۳۰ عربی پایه هفتم متوسطه دوم :ساعت ١۷:۳۰تا۱۷:۵۰ریاضی دو - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی ساعت ۱۷:۵۰تا ١۸:۱۰ شیمی یک - پایه ۱۰- رشته علوم تجربی ساعت ۱۸:۱۰تا ۱۸:۳۵ریاضی دو - پایه ۱۱- علوم تجربی ساعت ۱۸:۳۵تا ۱۹:۰۰ زیست یک - پایه ۱۰- رشته علوم تجربی     شبکه قران:ساعت۸ددرس اصول عقاید۱ ۱رشته علوم ومعارف اسلامیساعت۸:۳۰ درس تاریخ اسلام۱ رشته علوم ومعارف اسلامیساعت۱۱ درس هدیه های آسمانی پایه ششم دبستانساعت۱۱:۲۰ درس اموزش قران پایه ششمساعت۱۵ درس پیامهای اسمانی پایه نهمساعت۱۵:۳۰ درس عربی زبان قران۱   شبکه امید: برنامه حل تمرین ساعت ۱۰.۳۰ زیست ۳ تجربیساعت ۱۱ ریاضی ۳ تجربیساعت ۱۱.۳۰ فیزیک ۳ساعت ۱۲ حسابان۱ انتهای پیام/ن
2016 - iribtv.ir - Contact us : prsima@irib.ir

طراحی و اجرا توسط رسانه های نوین سیما