«وقایع اتفاقیه» در شبکه نمایش

«وقایع اتفاقیه» در شبکه نمایش

برنامه «وقایع اتفاقیه» با ارجاع به آثار سینمای ایران به مناسبت‌های ملی و سینمایی کشور می‌پردازد.
دسته بندی: