مراسم رونمایی از یادمان 24 شهید معاونت سیمای رسانه در برنامه «در شهر»

مراسم رونمایی از یادمان 24 شهید معاونت سیمای رسانه در برنامه «در شهر»

دسته بندی: