«چشمان بیدار» راوی شجاعت و عروج سفیران خبر و تصویر است

تاکنون آثار نمایشی متعددی پیرامون شهدا و عملکردهای آنها در قالب پویانمایی به تولید رسیده اند اما در این میان آنچه که دست نخورده باقی مانده سوژه ی بکری همچون موضوع مجموعه انیمیشن «چشمان بیدار» است که به همت مرکز پویانمایی صبا و کارگردانی و نویسندگی امیر کساوندی می کوشد تا اینار از زاویه دیگری به شهدا نگاه کند .
شنبه 24 تیر 1402

ادامه...

<< < 1 2 3 > >>