بازنمایی ماموریت خطیر و افتخارآفرین نیروی دریایی ارتش در گردش به دور زمین

در جلسه شورای مدیران معاونت سیما با فرماندهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی، ضمن مرور دستاورد بزرگ این نیرو در گردش به دور زمین، بر ساخت و تولید برنامه هایی با موضوع طولانی ترین دریانوردی تاریخ ایران تاکید شد.
دو شنبه 25 اردیبهشت 1402

ادامه...

<< < 1 > >>