جدیدترین مسابقه تولید مرکز سیمرغ رسانه ملی با موضوع بیان دستاوردهای کشور

«چالش مسابقه خانه» یک مسابقه در سبک بازی های نقش مخفی است که با محوریت هویت و پیشرفت ایران، در سال ۱۴۰۲ توسط کارگروه پیشرفت و عدالت قرارگاه طراحی رسانه ملی طراحی و از سوی مرکز سیمرغ معاونت سیما تولید شده است.
یک شنبه 15 بهمن 1402

ادامه...

<< < 1 2 3 4 > >>