همنشین مناسب در جدول پخش شبکه‌ها/ تولید ۱۵۰۰ اثر کوتاه در سال جاری

تشکیل گروه‌های جدید در معاونت سیما ذیل گونه‌های مغفول‌مانده و متمرکز کردن گونه‌هایی که می‌تواند در کنار شبکه‌ها به شکل تخصصی تولیداتی را روی آنتن بفرستد، تنها بخشی از تحول در حوزه سریال‌سازی است. هدفی که باید آن را در راستای همان سیاست‌های دوران تحولی و سرعت‌بخشی به انتشار آثار روی آنتن تلقی کرد.
یک شنبه 30 اردیبهشت 1403

ادامه...

<< < 1 > >>