دیدار معاون سیما و اعضای شورای مدیران با اعضای جبهه فرهنگی انقلاب شهر مشهد