بازدید رییس سازمان و معاون سیما از پشت صحنه دو سریال «فراری» و «رحیل»