صدای مظلومان غزه از قاب تلویزیون طنین انداز شد؛ بیش از 1100 ساعت برنامه با محوریت غزه

در دوره ای که به واسطه تبلیغات گسترده رسانه های غربی حامی رژیم غاصب اسرائیل، جای ظالم و مظلوم عوض شده است رسانه ملی با جهاد تبیین و آگاهانه زوایای جنایات رژیم اشغالگر اسرائیل در فلسطین و ماهیت نژادپرستانه و ظالمانه صهیونیستی را بازگو می کند.
سه شنبه 16 آبان 1402

ادامه...

<< < 1 > >>